Opening WZC Ter Egmont

19 March 2016
 

Collega’s schepenen en raadsleden,

Beste genodigden,

Dames en Heren,

 

Ook van mijnentwege van harte welkom op de opening van ons  gloednieuw Woonzorgcentrum Egmont Zottegem.

Dames en heren, voor u staat een bijzonder trotse burgemeester. En dat is tegenwoordig meer de regel dan de uitzondering. Het is de derde keer in een jaar tijd dat ik één van de grote projecten, grote realisaties in onze stad mag openen.

Ik heb het dan natuurlijk over de opening van ons Administratief Centrum Sanitary, dat we afgelopen zomer inhuldigden en die onze dienstverlening zowel intern als naar de burger toe gevoelig heeft verbeterd. En ik heb het uiteraard ook over de afgeronde werken rond onze stadskernvernieuwing, die we afgelopen weekend nog feestelijk hebben gevierd.

Welnu dames en heren, vandaag presenteren we opnieuw een belangrijke verwezenlijking, een verwezenlijking die getuigt van een moedige keuze en visie doorheen verschillende bestuursploegen. Een realisatie die getuigt van samenwerking, vooruitziendheid en inspeelt op een reële nood. Want naast het verbeteren van onze eigen dienstverlening, het versterken van onze stadskern en het opwaarderen van onze lokale economie is het investeren in kwalitatieve openbare zorg één van onze belangrijkste keuzes, ook in deze legislatuur.

Het is dan ook meer dan passend dat we, in het weekend van de ‘Dag van de Zorg’, de deuren van dit Woonzorgcentrum Egmont Zottegem officieel openen en onze sterke zorgverlening, die we toch wel als een troef mogen beschouwen in een stad als Zottegem in de kijker zetten.

Het Woonzorgcentrum Ter Deinsbeke had in het verleden altijd al een ijzersterke reputatie in de regio. De geleverde zorg was en is kwalitatief en de prijzen waren en zijn democratisch, en dat zal ook zo blijven. Daar willen wij, samen met de medewerkers garant voor staan. Maar qua infrastructuur lagen de hoogdagen van de gebouwen toch wel achter ons en was het tijd dat we onze senioren en hulpbehoevenden alle moderne comfort konden aanbieden en dat onze medewerkers in de beste omstandigheden hun taak konden uitoefenen. En ik meen te mogen zeggen dat we in deze opdracht bijzonder zijn geslaagd.

Dit Woonzorgcentrum beschikt over een grote variëteit aan faciliteiten om op diverse vormen van zorgverlening een antwoord te kunnen bieden. Comfort, gerichte medische service en betaalbaarheid blijven hierbij onze belangrijkste pijlers.

Op deze site voorzien we maar liefst 133 ruime, comfortabele woongelegenheden waarvan 6 kortdagverblijven, ze beschikken over individuele badkamers, een tv, internetaansluiting en op iedere verdieping 2 gezellige dagzalen, 2 verpleegposten en 2 extra badkamers. We beschikken ook over een dagverzorgingscentrum die zorg op maat kan bieden aan 15 personen. Kortom, alles wat een modern woonzorgcentrum nodig heeft.

Maar hoewel het zorgaspect in dit woonzorgcentrum centraal staat, zijn ook de nevendiensten minstens even belangrijk. Zo kunnen de bewoners van dit zorgcentrum, maar ook buurtbewoners beroep doen op een wasserij, een technische dienst en een keuken die ook aan huis kan leveren. Hiernaast werd ook de bouw van een lokaal dienstencentrum voorzien die een ontmoetingscentrum moet worden waar bewoners uit de buurt terecht kunnen voor informatie, recreatie, vorming en dienstverlening.

Dames en heren, ik was hier vrijdag, in het kader van de ‘Dag van de Zorg’ al even langsgekomen om onze zorgverleners, onze verplegers, zorgkundigen en artsen een pluim te geven voor hun inzet, en ik zag hoe enkele 6e jaars van het Koninklijk Atheneum Zottegem in het kader van hun stage voor de ‘Dag van de Zorg’ een culinaire knutselactiviteit aan het houden waren met enkel senioren. Toen ik aan de bewoners vroeg hoe ze het verblijf hier vonden zei een vriendelijke dame me dat ze zich hier al echt thuis voelde. En dat is net wat voor mij enorm belangrijk is. Dat we aan de huidige en toekomstige generaties senioren een mooie nieuwe thuis kunnen bieden als het in hun eigen huis niet meer gaat. Dat het alternatief dat we kunnen aanbieden minstens even warm, comfortabel en goed aanvoelt en ze hier graag vertoeven temidden leeftijdsgenoten, temidden hun vrienden en bekenden.

Dames en heren, dit woonzorgcentrum is een verhaal waar velen aan hebben meegeschreven, maar sta mij toch toe om er enkelen in het bijzonder uit te lichten. Ik denk dan onder meer aan de Vlaamse overheid, die 60% van de totale kostprijs heeft gesubsidieerd. Ik denk aan Belfius, de feitelijke bouwheer, aan hoofdaannemer Depret voor de feitelijke bouw en uiteraard aan architect die zij hart en ziel in dit project heeft gestoken. Ik wil jullie allen van harte danken en proficiat werken met dit prachtige resultaat! Ik dan ook alle mensen van het bouwteam die deze bouw vanuit het bestuur mee hebben opgevolgd.

Dames en heren,

Ik wil alle zorgverleners, de administratie en de vele andere diensten hier alle succes toewensen in hun nieuwe werkomgeving. Ik ben ervan overtuigd dat ook jullie enorm tevreden zijn met het resultaat en dat het hier zeer aangenaam werken is.

Beste vrienden, de officiële opening van dit woonzorgcentrum is opnieuw een mijlpaal voor het sociaal beleid en de ouderenzorg in Zottegem. Dit centrum, deze volledige site zal een plek worden en zijn waar de senior centraal staat. Waar alle nodige zorg voorhanden is, waar het gezellig vertoeven is en bovenal, waar ouderen zich gezellige thuis kunnen voelen. Samen met de talrijke andere zorginstellingen in onze stad, zorgt dit woonzorgcentrum ervoor dat iedere Zottegemnaar, jong, maar vooral ook iets minder jong, kan rekenen op de beste kwaliteit en betaalbare zorg op maat. We zetten hiermee Zottegem op de kaart, niet alleen binnen de regio, maar binnen heel Vlaanderen. En daar ben ik, als burgemeester enorm trots op!

Ik dank u.

Categorie: 

Laatste foto's